อัพเดทข่าวโควิด ยอดผู้ติดเชื้อ และการคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน- 30 สิงหาคม 2564

เนื่องด้วยบรรยากาศทางการเมืองและสถานการณ์วิกฤตจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังระบาดอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ จึงอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของประชาชนอย่างถึงที่สุด และอาจส่งผลมากสำหรับผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือผู้ที่มีภาระที่ต้องดูแล ยังไม่นับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต รวมถึงอัพเดทข่าวโควิด ยอดผู้ติดเชื้อ และ การเสียชีวิตในทุก ๆ วันอย่างเลี่ยงไม่ได้ ถือว่านอกจากเศรษฐกิจที่น่าเป็นห่วงแล้ว ประชาชนที่เป็นมนุษย์และไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นก็ควรได้รับการเยียวยาและดูแลจากภาครัฐด้วยความเป็นมนุษย์เช่นกัน

ภาพประกอบ: https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106455480972785/396530078631989

ความเครียดที่สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ของประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้ ไม่สามารถบอกได้ว่ามากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยที่มากขึ้นหรือไม่ ทางเฟซบุ๊กเพจของ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19) ได้ออกมาประกาศอัพเดทข่าวโควิดเกี่ยวกับรายงานจำนวนยอดผู้ป่วยใหม่โควิดวันนี้ สูงถึง 15,000 รายไปแล้ว ทำให้ผู้ป่วยสะสมตอนนี้เกินหลักล้านไปที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสวนทางกับจำนวนผู้หายป่วยที่อยู่แค่เพียง 17,000 เท่านั้น รวมถึงยอดผู้เสียชีวิตสะสมที่มีจำนวนหลักหมื่นไปแล้ว และแน่นอนว่าตัวเลขทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริง เพราะยังมีประชาชนอีกมากที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาและการตรวจ รวมถึงการเสียชีวิตที่ไม่ถูกบันทึกไว้ด้วยเช่นกัน

ยอดผู้ติดเชื้อและการคัดกรอง
ภาพประกอบ: https://www.facebook.com/NHSO.Thailand/posts/4359409167458939

ทางด้านเฟซบุ๊กเพจของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็ได้ออกมาประกาศอัพเดทข่าวโควิดที่กำลังร่วมประสานงานกับคณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ และมูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย ถึงบริการที่กำลังจะเร่งจัดการอย่างเร็วที่สุด นั่นคือการคัดกรองตรวจโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่สามารถรู้ผลได้ทันทีภายในเวลา 30 นาทีเท่านั้น โดยผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึงบริการนี้จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการบริการ คือ ร้านอาหาร พนักงานเสิร์ฟ พนักงานขาย ร้านนวด ร้านเสริมสวยและตัดผม รวมถึงบุคคลทั้งคนไทยและแรงงามข้ามชาติทั่วไปที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยจะเริ่มตรวจตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน ในจำนวน 1,500 คนเท่านั้น

          ในการประกาศอัพเดทข่าวโควิดครั้งนี้ทำให้เห็นถึงผลของความไร้ประสิทธิภาพของมาตรการโดยรัฐ ผ่านยอดตัวเลขที่หาหดหู่ใจ และการบริการตรวจโควิด 19 ที่ไม่อาจนับว่าเป็นการป้องกันได้ ในวันนี้ประชาชนยังจำเป็นต้องได้รับการป้องกันอย่างถูกต้องจากโควิด19 วัคซีนที่ดีและมีคุณภาพจริง ๆ มิเช่นนั้นตัวเลขที่ศบค.ได้แจ้งทุกวันจะไม่มีทางลดลงได้ แต่ซ้ำร้ายที่ยอดผู้เสียชีวิตอาจสูงขึ้นอย่างไม่มีจุดจบ และหนึ่งในตัวเลขทั้งหมดนั้นอาจเป็นคนใกล้ตัวของเราเอง