ในสถานการณ์วิกฤตที่โรคระบาดโควิดยังไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ส่งผลกระทบต่อเนื่องในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในเรื่องการทำงาน การเดินทาง รวมถึงปัญหาใหญ่อย่างยิ่งไม่แพ้การนำเข้าวัคซีน นั่นคือปัญหาเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กที่ต้องดิ้นรนอย่างถึงที่สุดเมื่อขาดรายได้ ประกอบกับการประกาศล็อกดาวน์ ที่แม้จะเป็นมาตรการป้องกันโควิด 19 แต่กลับส่งผลเสียกับกิจการเหล่านี้ วันนี้จึงจะมาอัพเดทข่าวโควิดในเรื่องการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นว่ามีรายละเอียดการ คลายล็อกดาวน์

ภาพประกอบ: https://www.facebook.com/prbangkok/posts/3783260621773531

ล่าสุดแม้ว่าสถานการณ์โควิดวันนี้จะยังแย่ลงเรื่อย ๆ แต่ในที่สุดทางเฟซบุ๊กเพจของ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ก็ได้อัพเดทข่าวโควิดลงประกาศเกี่ยวกับการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ซึ่งนับเป็นฉบับที่ 41 แล้ว ณ ในตอนนี้ เนื้อความได้พูดถึงมติที่เห็นด้วยกับการปรับมาตรการในตอนนี้ โดยกิจการหรือกิจกรรมต่าง ๆ จะ คลายล็อกดาวน์ สามารถเปิดและดำเนินการได้อย่างปกติภายใต้เงื่อนไขที่ถูกกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งเรื่อง เวลา ระบบการจัดการ รวมถึงมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ซึ่งประกอบไปด้วยคำสั่งดังนี้

1. สถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย จะสามารถเปิดให้บริการอาคารของสถานที่นั้นได้

2. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม จะสามารถเปิดบริการได้จนถึงเวลา 20:00 น. ซึ่งกิจการลักษณะนี้จะถูกแบ่งระเบียบออกเป็น 2 ลักษณะ ในแบบแรกคือร้านอาหารที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกอาคารก็ตาม จะอนุญาตให้นั่งรับประทานได้ 75% ของที่นั่งภายในร้าน แต่ร้านที่มีเครื่องปรับอากาศจะให้นั่งได้แค่ 50% เท่านั้น

3. ร้านตัดผม ร้านทำผม หรือร้านที่เกี่ยวกับการเสริมความงาม สามารถเปิดได้ปกติ ส่วนร้านที่เกี่ยวกับสุขภาพเช่นร้านนวดแผนไทย จะให้เปิดในลักษณะการนัดลูกค้าเพื่อทำการ และสามารถนวดได้เฉพาะเท้าเท่านั้น

4. ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า รวมถึงร้านสะดวกซื้อ เปิดได้ถึง 20:00 น.เท่านั้น

กรุงเทพฯคลายล็อกดาวน์
ภาพประกอบ: https://covid-19.kapook.com/view245891.html

แม้จะมีการอนุญาตในหลายด้าน แต่ในการอัพเดทข่าวโควิดฉบับนี้จะให้ความสำคัญกับการอยู่รวมกลุ่มในสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศ ซึ่งส่งผลให้กิจการและกิจกรรมใด ๆ ที่มีลักษณะนี้ เช่น สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สวนน้ำ การจัดการประชุมงาน จะยังไม่สามารถทำได้ในเวลานี้

แม้ว่าประกาศอัพเดทข่าวโควิดฉบับนี้จะถูกออกมาพูดในแง่ของการเป็น ประกาศคลายล็อกดาวน์ แต่ในขณะเดียวกันหากเมื่อดูในเนื้อความแล้วก็ยังมีการจำกัดในหลาย ๆ ด้านซึ่งเสมือนเป็นกึ่งล็อกดาวน์อยู่ และในสถานการณ์โควิดวันนี้ที่นอกจากไวรัสจะยังคงระบาดจากการไม่สามารถควบคุมของรัฐแล้ว ประชาชนจะยังทนกับสภาพกึ่งล็อกดาวน์นี้ได้อย่างไรกัน คงต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปอย่างใกล้ชิด