อัพเดทข่าวโควิด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยว่า วัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อตที่ 7 ถึงไทยแล้ว

https://www.bangkokbiznews.com/

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)ทั้งในประเศไทยและต่างประเทศนั้นยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การดูแลสุขภาพจึงสำคัญการติดตามและคอยอัพเดทข่าวโควิด-19 ก็สำคัญเช่นกัน จากสถานการณ์โควิดในประเทศไทยอย่างที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ค่อนข้างแย่ ทำให้สิ่งประชาชนต้องการ ณ เวลานี้นี้คือวัคซีนที่ดีที่สุดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่วัคซีนของรัฐบาลที่นำเข้ามานั้นยังเป็นสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการขอประชาชนมากนักและบวกกับปริมาณของวัคซีนที่นำเข้าไม่พอกับความต้องการของประชาชนทำให้เกิดข้อถกเถียงเรื่องการจัดซื้อวัคซีนมาตลอด โดยวัคซีนหลักของเทศไทยที่รัฐบาลเป็นผู้จัดสรรให้แก่ประชาชนนั้น มี 2 ตัว คือ SINOVAC และ ASTRAZENECA ต่อมาจากการอัพเดทข่าวโควิด รายงานว่ามีนำเข้าวัคซีนทางเลือก คือ Moderna ที่นำเข้าโดยโรงพยาบาลเอกชน และ วัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้จัดหามาให้

วัคซีน
https://bangpo-hospital.com/

จึงทำให้ตอนนี้ประเทศไทยได้นำเข้าวัคซีนต้านโควิด-19 เข้ามาอย่างหลากหลายชนิด ซึ่งวัคซีนทางเลือกนั้นประชาชนต้องเป็นผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายเอง จากการอัพเดทข่าวโควิด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่จัดสรรหา วัคซีนซิโนฟาร์มได้เผยว่า ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 วัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อตที่ 7 จำนวน
2 ล้านโดสได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว จึงเป็นข่างดีสำหรับคนไทยที่จะได้รับวัคซีนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งวัคซีน SINOPHARM ของทางวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในล็อตนี้เตรียมไว้เพื่อฉีดให้แก่ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีและไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนชนิดอื่นมาก่อน

วัคซีน
https://www.bbc.com

 ซึ่งวัคซีน SINOPHARM นั้นเป็นวัคซีนทางเลือกยี่ห้อแรกที่ทำการนำเข้ามายังประเทศไทยโดยผ่านทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เป็นผู้จัดหาวัคซีนมาให้ จากการอัพเดทข่าวโควิด วัคซีนทางเลือกอย่าง
ซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนทางเลือกยี่ห้อแรกที่จะแจกจ่ายฉีดให้คนไทย โดยล็อตที่ 1 ถูกนำเข้ามายังประเทศไทยในเดือนมิถุนายน จำนวน 1 ล้านโดส และล็อตต่อไปจะถูกนำเข้ามาในเดือนถัดๆไป ในเรื่องของราคาของ วัคซีน
ซิโนฟาร์ม สำหรับการจัดสรรให้องค์กรและหน่วยงาน อยู่ที่ราคาเข็มละ 888 บาท แต่ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์ จากการอัพเดทข่าวโควิด พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ใช้งบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อซื้อวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม ผ่านทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อมาฉีดให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตของตน เพราะหากประชาชนได้รับวัคซีนที่ดีมีประสิทธิภาพก็จะทำให้ช่วยยับยั้งหรือลดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ไม่มากก็น้อย